1. Selvangivelse

Ved udarbejdelse af selvangivelse for almindelige lønmodtagere skal vi bruge følgende:

  • Tast selv kode til lønmodtageren eller autorisation som revisor på Skat.dk
  • Oplysninger om eventuelle tilføjelser som Skat ikke allerede har modtaget oplysninger om automatisk.
  • Befordring – har du over 24 km i daglig befordring, skal antal arbejdsdage og antal km dagligt (tur/retur) opgøres (gælder også mellem hjem/virksomhed). Opgørelsen skal udarbejdes særskilt for hver arbejdsplads i året.
  • Velgørenhedsbidrag til foreninger.
  • Opgørelse over børnepenge der er ydet i året.
  • Modtagne børnepenge.
  • Køb/salg af bil – købs- eller salgspris skal oplyses.
  • Køb/salg af ejendom – alle papirer på købet/salget skal foreligge.
  • Køb/salg af værdipapirer – alle købs-/salgsnotaer skal foreligge.