Forskudsopgørelser for selvstændige

  • Tast selv kode til den selvstændige incl. cpr.nr.
  • Oplysninger om forventet overskud i virksomheden for regnskabsåret.
  • Oplysninger om eventuelt lønnet arbejde/B-honorarer.
  • Kørsel eller befordring for året.
  • Eventuelle renteudgifter/indtægter.
  • Børnepenge givet/modtaget i året.
  • Pensionsordninger eller ekstraordinære indbetalinger hertil i året.
  • Betalte B-skatter for året (såfremt forskudsopgørelsen ændres midt i et år).
  • Andre specielle hændelser i året af økonomisk betydning.