1. Årsregnskab

De fleste oplysninger kan hentes direkte på Skat.dk med en tast selv kode eller såfremt man får revisor-autorisation, men der er stadig visse papirer ved årsafslutning som skal samles sammen til revisor, og derfor kan nedenstående liste med fordel bruges som tjekliste:

Først og fremmest skal vi modtage tast selv koder til både virksomheden og til personen, eller alternativt autoriseres som revisor både under erhverv og under borger på Skat.dk.

 

Den personlige del til regnskabet:

 • Befordring – har du over 24 km i daglig befordring, skal antal arbejdsdage og antal km dagligt (tur/retur) opgøres (gælder også mellem hjem/virksomhed). Opgørelsen skal udarbejdes særskilt for hver arbejdsplads i året.
 • Velgørenhedsbidrag til foreninger.
 • Opgørelse over børnepenge der er ydet i året.
 • Modtagne børnepenge.
 • Køb/salg af bil – købs- eller salgspris skal oplyses.
 • Køb/salg af ejendom – alle papirer på købet/salget skal foreligge.
 • Køb/salg af værdipapirer – alle købs-/salgsnotaer skal foreligge.

 

Den virksomhedsmæssige del til regnskabet:

 • Kørsel i virksomheden – oplyses i antal km hvor fra og hvortil der er kørt, samt årets kørte km i alt.
 • Varelageropgørelse til kostpriser excl. Moms.
 • Kreditorfakturaer i kopi som ikke er betalt endnu.
 • Salgsfakturaer i kopi hvor der ikke er modtaget betaling endnu.
 • Andre tilgodehavender hvor betaling endnu ikke er modtaget.
 • Ved egen administration af løn, skal vi have kopi af løn-årsopgørelsen fra lønsystemet.
 • Hvis en del af den private bolig bruges til erhverv og der er godkendt mulighed for fradrag herfor, skal der ydermere vedlægges opgørelser over el, varme, lys-forbrug i forhold til samlede antal m2 i boligen. Desuden oplyses huslejen for ejendommen.